Architekt Pavel Richter

Návrhy a realizace

Hlavní mota

Méně je více.
Bůh je v detailech.

Ludwig Mies van der Rohe

Německý architekt žijící v USA, ředitel výtvarné školy Bauhaus.

Architektura je to, co činí zříceninu krásnou.

Le Corbusier

Architekt, urbanista, teoretik a malíř

Architektura začíná tam, kde končí inženýrství.

Walter Gropius

Německý architekt, zakladatel Bauhausu.

Žijeme v téměř dokonalé klidnosti a práci s neuvěřitelnou naléhavostí.

Rem Koolhaas

Nizozemský architekt a profesor architektury a urbanismu

Kancelář

Chcete stavět?

Sjednat projednání záměru

Proces Architektonického návrhu

01 Studie

Studie obvykle rozpracovává především dispoziční, provozní a výtvarné řešení projektu spolu s předběžným návrhem stavebních úprav, technických a technologických řešení. Studie definuje představu a ukotvuje ji do proveditelné podoby, výsledkem je ideální stav, jenž se stává výchozím bodem a zároveň cílem celé stavby.

02 Dokumentace pro územní řízení – DUR

Následuje v případech, kdy se odstraňují či realizují nové stavby a když se mění vzhled objektu. Tato dokumentace již jasně určuje objemové limity, umístění stavby na pozemku, připojení technické infrastruktury, atd.

03 Dokumentace pro stavební povolení (ohlášení)- DSP

Tato dokumentace detailně řeší stavbu, její stavební, technické, technologické řešení atd. Slouží k povolení stavby. U některých staveb je možné fáze DUR a DSP sloučit.

04 Inženýring

Pro získání jak Územního, tak stavebního řízení je nutné projít legislativním procesem – získání stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí. Spolu s nimi se dokumentace podává na stavební úřad.

05 Dokumentace pro provedení stavby – DPS

V případě realizace stavby firmou, nebo složitější objekty svépomocí doporučuji zhotovit i dokumentaci pro provedení stavby, která obsahuje detaily, výkazy výměr, konkrétní materiály, výrobky a slouží k samotným stavebním pracem.

06 Autorský dozor

Je dohled nad tím, zda je stavba realizována dle projektu. Také se jedná o schvalování změn, ověřování detailů či návrh úprav projektu dle aktuální situace.

Chcete stavět?

Sjednat projednání záměru

KONTAKT

Děkuji, že jste mě kontaktovali, ozvu se hned jak to bude možné.

Děkuji, že jste mě kontaktovali, ozvu se hned jak to bude možné.

Sídlo Ateliéru

Nádražní 1332/32, Boskovice, 680 01, CZ

Telefon

(+420) 737 441 741

Email

arch@richterpavel.cz

Socialní sítě

© copyright 2011 Pavel Richter