Nářaďovna Svitávka

Důkaz, že i malé přístavby lze provést s duší a elegancí.

  • Studie
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení
  • Projektová dokumentace pro provádění stavby
  • Autorský dozor
  • Místo stavby: Svitávka
  • Zhotovení návrhu: 2015